Mænd der bliver voldtaget

Info og fakta om voldtægt og seksuelle overgreb på mænd og drenge i USA:

Følgende er fortrinsvist taget fra en amerikansk kilde. Eventuelle tilføjelser fra andre udenlandske  kilder end amerikanske, vil blive markeret med tykkere skrift.

I USA

Minimum 10% af alle mænd i USA har lidt af traume forårsaget af seksuel vold. Lige såvel som at kvinder kan det hos de mandlige ofte resultere i sygdomme som depression, posttraumatisk stresssyndrom og andre følelsesmæssige lidelser. Da mænd og kvinder ofte har forskellige livserfaringer som følge af deres forskellige kønsroller kan optræder symptomerne ofte på en anden måde hos mænd end de gør hos kvinder.

I Sverige:

I Sverige blev der registreret 370 tilfælde af voldtægt af mænd eller drenge.

I krigssituationer:

I krigssituationer er forekomsten af sædelighedsforbrydelser som seksuel vold og voldtægt, særligt høj. Hvad der til gengæld nok kommer som en overraskelse for mange det forekommer både mange kvindelige men også mandlige ofre, både hvad angår nyere og ældre krige.

Detaljerede og nøje udarbejdede undersøgelser af seksuel vold i Liberia og den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo ( DRC) udkom i Journal of the American Medical Association i august 2008 og august 2010. Viser at 24 procent af mændene blandt tidligere kombattanter i den østlige del af DRC blev udsat for seksuel vold. I Liberia er tallet 32 procent blandt mænd og oftest i form af voldtægt.

Hvem er det typisk, der begår seksuelle overgreb på mænd?

Såvel i fremgangsmåder som i antal, er der ofte forskel på dem, der begår seksuelle overgreb på personer af hankøn og der begår det mod kvinder.

Sandsynligheden for at blive voldtaget af fremmede eller personer med autoritet som eksempelvis ansatte på institutioner såsom skoler, kirke og atletik foreninger, er højere for drenge end for piger.

På mandsdominerede institutioner som forsvaret og i fængsler, er forekomsten af seksuel vold eller voldtægt mod mænd særligt høj.

Dem, der begår overgrebet vælger som regel yngre fyre og eller fyre  i voksenalderen (gennemsnittet er 17 år gamle) som deres ofre og begår oftere overgreb på flere forskellige ofre sammenlignet med de gerningspersoner, der begår seksuelle overgreb på kvinder.

Gerningspersonen voldtager ofte unge personer af hankøn på øde områder hvor der ikke er nogen hjælp at tilkalde, i nærheden. Det kan blandt andet ske ved at samle blaffere op på vejen.

Som det også er tilfælde i overgrebssager der involvere kvindelige ofre, er de fleste gerningspersoner, der begår overgreb på ofre af hankøn, mænd. Mere konkret er dette filfældet i 86% af sagerne hvor ofreret er af hankøn.

Modsat en ellers udbredt forestilling om at det kun er homoseksuelle mænd, der overfalder mænd og drenge, identificere de fleste overfaldsmænd sig som heteroseksuelle og er ofte i forhold med en kvinde.

Hvilket symptomer er ofte relateret til seksuelle traumer hos drenge og mænd?

Følgerne af overgrebet kan blive nedtonet af såvel professionelle personer som og af offentligheden, dette gør sig især gældende for tilfælde hvor gerningspersonen er en kvinde. Folk for hvem overgrebet har fundet sted i en tidlig alder, oplever dog problemer på flere forskellige områder end dem for hvem overgrebet har fundet sted i en sen.

Følelsesmæssige sygdomme:

Mænd og drenge der er blevet udsat for seksuelle overgreb, har en større sandsynlighed for at udvikle posttraumatisk stress, angst problemer og depression end dem, der aldrig er blevet.

Misbrugsproblemer:

Mænd, der er blevet udsat for overgreb har et større forbrug af alkohol og narkotika. Eksempelvis er forekomsten af alkoholproblemer i puberteten ca. 80% for mænd, der er blevet udsat for overgreb sammenlignet med 11% for mænd, der aldrig er blevet udsat for overgreb.

Encopresis (inkontinens i tarmen)

En undersøgelse viste at en vis procentdel af drenge som lider af encopresis (inkontinens i tarmen) har været udsat for overgreb.

Risikobetonet adfærd

Oplevelsen af det seksuelle traume kan medfører risikobetonet adfærd i løbet af voksenalderen, som at stikke af eller begå kriminalitet. Drenge der har været udsat for seksuelle overgreb ender oftere i situationer hvor de risikere at blive smittet med HIV (eks. at have samleje uden kondom)

I hvor høj grad spiller indlæringen af kønsroller ind i forhold til at anerkende drenge og mænd som ofre for seksuelle overgreb?

Mænd, som ikke har arbejdet med symptomerne fra det overgreb de har været udsat for kan opleve stor forvirring omkring deres seksualitet og mandlige kønsrolle. Denne forvirring opstår af mange årsager. Den traditionelle mandlige kønsrolle for mænd i det amerikanske samfund, kræver at mænd skal være stærke, selvhjulpne og i kontrol med sig selv. Det samfund anerkender sjældent at mænd også kan være ofre. Drenge og mænd bliver oplært i at offerposition er lig med svaghed, og derfor umandigt.

Navnlig når gerningspersonen bag det seksuelle overgreb er en mand kan følelser af skam, stigmatisering og negative reaktioner fra omverden resultere i tabuisering.

Når overfaldpersonen bag det seksuelle overgreb er en kvinde kan folk have svært ved at tage overgrebet seriøst, og mænd kan opleve ikke at blive anerkendt som ofre.

Forældrene ved ofte meget lidt om seksuelle overgreb på personer af hankøn og kan risikere at skade deres drengebarn ved at nedtone eller helt fornægte forbrydelsen.

Hvilken indflydelse gør køn på den måde vi imødekommer dem, der har været udsat for seksuelle overgreb?

Pga. deres erfaringer med seksuelle overgreb forsøger nogen mænd at bevise deres maskulinitet ved at blive hyper-maskuline. Eksempelvis kan nogen mænd forsøge at komme igennem det ved at have mange kvindelige sexpartnere eller delagtiggøre sig i farlige og risikobetonede “macho”-prægede aktiviteter for at bevise deres maskulinitet. Forældre til drenge der har været misbrugt seksuelt kan indirekte være med til at befordre denne adfærd.

Mænd, der anerkender overgrebet kan komme til at måtte kæmpe med oplevelsen af at andre ignorerer eller forsøger at gøres deres oplevelse ugyldig eksempelvis folk, der nægter at anerkende at mænd også kan være ofre.

På grund uvidenhed og de myter der omgærder voldtægt og seksuelt overgreb frygter nogen mænd at overgrebet vil bevirke at de bliver homoseksuelle. Denne forestilling er en falsk illusion. Seksuelt overgreb fremmer ikke en bestemt seksuel orientering.

Pga. disse kønsrelaterede problematikker er mænd mere tilbøjelige til at føle skam over overgrebet, tie om det og undlade at opsøge hjælp hos professionelle fagpersoner.

Er mænd, der har været udsat for overgreb som børn i større fare for at blive pædofile?

En anden myte om mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb som børn er at de i fare for selv at blive pædofile forbrydere. Eksempelvis har de måske overhørt at dem, der overlever overgrebet tendere til at fortsætte overgrebscyklussen. Nogle undersøgelser har vist at mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb i løbet af deres barndom har en højere grad af fantasier omkring intim samkvem med et drengebørn og fyre i voksenalderen. Dog er det vigtigt at påpege at de flest overgrebsofre af hankøn ikke selv bliver sexforbrydere.

Ydermere har mange mandlige gerningspersoner ingen baggrund med seksuelle overgeb, selv. Der er oftere tale om gerningspersoner, der under deres opvækst i familien har været udsat for adskillige andre former for fysiske og psykiske overgreb. Mænd, der overfalder andre har også problemer med empati og at evnen til at lade hensynet til deres ofre ve og vel gå forud for deres egne behov.

Er der hjælp at finde for mænd, der har været udsat for seksuelt overgreb?

Det er vigtigt for mænd, der har været udsat for seksuelt overgreb at forstå sammenhængen mellem seksuelt overgreb og hyper-maskulinitet og aggressiv, selv-destruktiv adfærd. Gennem terapi lærer mænd ofte give afkald på stereotypierne om hvad “en rigtigt mand” er og opbygge en sundere og mere givende livsstil ved at leve efter en mere rummelig og realistisk forestilling om det.

Det er vigtigt for mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb og som oplever forvirring omkring deres seksuelle orientering, at konfrontere de stigmatiserende og forvrængede forestillinger samfundet har omkring seksuelle overgreb og homoseksualitet.

Stigmaet som mænd, der har været udsat for seksuelle overfald som den mest skadelige del af overfaldet. Det er vigtigt for mænd at åbne op om overgreb med en omsorgsfuld og fordromsfri støtteperson, hvad enten denne person er en ven, en præst eller en læge. Det er dog væsentligt at denne person har kendskab til seksuelle overgreb på personer af hankøn.

Et lokalt krisecenter kan muligvis henvise mænd til en terapeut eller psykolog som her velfunderet omkring mandlige voldtægtsofre’s behov.

Summa summarum:

Der en fordom i den amerikanske kultur, der betragter et seksuelt overgreb på drengebørn og mænd som noget fremherskende, ækelt og perverst. På grund af denne fordom regerer der en forståelse af at drenge og mænd ikke oplever seksuelle overgreb, og ikke bliver udsatte for samme skader som piger og kvinder gør. Dog viser undersøgelser at minimum 10% af drenge og mænd i USA er blevet udsat for seksuelle overgreb, og drenge og mænd kan lide svære traumer ovenpå hændelsen. Da der findes så få folk med kendskab til mænd og drenge, der er blevet udsat for seksuelle overgreb, føler ofrene sig ofte forkerte og afvigende hvilket kan gøre det svært for dem at søge hjælp. Hvis du er mand og har været udsat for seksuelle overgreb og lider af nogen af disse belastninger, så søg venligst hjælp fra en professionel terapeut, der har erfaring med at arbejde med mænd, der har været udsat for seksuelle overgreb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bøger der kan anbefales:

Victims No Longer: Men Recovering from Incest and Other Sexual Abuse af Mike Law, Forord af Ellen Bass. (1990). HarperCollings, ISBN 0060973005

Wounded Boys, Heroic Men: A Man’s Guide to Recovering from Child Abuse by Daniel Jay Sonkin and Lenore E. A. Walker. (1998). Adams Media Corporations; ISBN 1580620108

Kilder
Bauserman, R. B., & Rind, B. (1997). Psychological correlates of male child and adolescent sexual experiences with adults: A review of the nonclinical literature. Archives of Sexual Behavior, 26, 105-139.

Black, C. A., & DeBlassie, R. R. (1993). Sexual abuse in male children and adolescents: Indicators, effects, and treatments. Adolescence, 28, 123-133.

Briggs, F., & Hawkins, R. M. F. (1995). Protecting boys from the risk of sexual abuse. Early Child Development and Care, 110, 19-32.

Carballo-Dieguez, A., & Dolezal, C. (1995). Association between history of childhood sexual abuse and adult HIV-risk sexual behavior in Puerto Rican men who have sex with men. Child Abuse and Neglect, 19, 595-605.

Collings, S. J. (1995). The long-term effects of contact and noncontact forms of child sexual abuse in a sample of university men. Child Abuse and Neglect, 19, 1-6.

Darves-Bornoz, J. M., Choquet, M., Ledoux, S., & Manfredi, R. (1998). Gender differences in symptoms of adolescents reporting sexual assault. Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology, 33, 111-117.

Etherington, K. (1995). Adult male survivors of childhood sexual abuse. Counseling Psychology Quarterly, 8, 233-241.

Garnefski, N., & Diekstra, R. F. W. (1997). Child sexual abuse and emotional and behavioral problems in adolescence: Gender differences. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 36, 323-329.

Gordon, M. (1990). Males and females as victims of childhood sexual abuse: An examination of the gender effect. Journal of Family Violence, 5, 321-332.

Hepburn, J. M. (1994). The implications of contemporary feminist theories of development for the treatment of male victims of sexual abuse. Journal of Child Sexual Abuse, 3, 1-18.

Lisak, D. (1994). The psychological impact of sexual abuse: Content analysis of interviews with male survivors. Journal of Traumatic Stress, 7, 525-548.

Marrow, J., Yager, C. A., & Otnow Lewis, D. (1997). Encopresis and sexual abuse. Child Abuse and Neglect, 21, 11-18.

Porter, E. (1986). Treating the young male victim of sexual assault. Syracuse, NY: Safer Society Press.

Winder, J. H. (1996). Counseling adult male survivors of childhood sexual abuse: A review of treatment techniques. Journal of Mental Health Counseling, 18, 123-133.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s